Новости города БезФормата.Ru
Казань
Главные новости
 
Задать вопрос?

Рустам  Минниханов выступил на пленарном заседании VI съезда Всемирного конгресса татар
Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принимает участие в пленарном заседании VI съезда Всемирного конгресса татар . Также на мероприятии присутствуют Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, председатель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ринат Закиров, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

После официального открытия заседания Рустам Минниханов обратился к участникам и гостям форума с приветственным словом.      

«Хперле кпн, хпрмптле делегатлар! Кадерле кунаклар! Сезне чын кппелдпн Казан шп?прендп спламлим.

Добрый день, уважаемые делегаты! Дорогие гости! Сердечно приветствую вас в столице Республики Татарстан!

Дпньянып тпрле почмакларында, Россия тпбпклпрендп ?пм Татарстанда яшппче татарлар пчен бпгенге кпн аеруча мп?им. Конгресснып ?пр съезды - кптеп алынган тарихи вакыйга. плеге съезд Бптендпнья татар конгрессынып 25-еллыгында птп символик мпгънпгп ия. Бу вакыт эчендп конгресс тормышчан булуын исбатлады, пзен телне, мпдпниятне ?пм татар халкынып гореф-гадптлпрен саклаучы институт итеп кпрсптте, халкыбызны берлпштерпче мп?им факторга пйлпнде. Конгресс миллптебез ?пм анып килпчпге пчен ?ан атучы барлык татарларны берлпштерде. ?ткпн чирек гасыр эчендп ул кпплпгпн упышлы проектларны кптпреп чыкты.

Ел саен республика ярдпме белпн тпрле зур чаралар уза. Алар арасында Бптенроссия татар авыллары эшмпкпрлпре ?ыены, Бптендпнья татар хатыннары форумы, «Татарстаннып эшлекле партнерлары» форумы, Бптенроссия туган якны пйрпнпче татарлар съезды. Шулай ук Татар галимнпре, укытучылары форумнары, «Идел йолдызлары», «Урал сандугачы», «Дуслык ?ыры», «Тап йолдызы», «Кпзге Иртыш мопнары» фестивальлпре, «Искер-?ыен» Себер татарларынып тарихи-мпдпни мирасы халыкара фестивале, «Татар кызы» халыкара конкурсы, журналистлар ?пм масса-кплпм матбугат чаралары арасында узучы «Татар рухы ?пм калпм» Бптенроссия  конкурсы кип танылды. 2014 нче елдан Бптендпнья татар конгрессынып «Дпнья» интернет-студиясе эшли. «Татарлар», «Халкым минем» телевизион тапшырулар, ай саен чыга торган «Халкым минем» гп?ите турында да пйтми мпмкин тпгел.

Чит илдпге ?пм башка тпбпклпрдпге оешмаларнып кызыклы башлангычларын билгелпп птпсе килп: Казахстан татарлары конгрессы, Ташкент шп?пренеп татар и?тимагый мпдпни-агарту пзпге, Кыргызстан халыклары ассамблеясынып «Туган тел» берлпшмпсе, Тпркия, Финляндия, Канада, Австралия ?пм Кытай татар и?тимагый берлпшмплпре зур эш алып бара. Ульян, Чилпбе, Оренбург, пстерхан, Курган плкплпре, Чуваш республикасы, Новосибирск, Сарытау ?пм Самара плкплпре ?пм   Башкортостан республикасы тпбпк оешмалары бигрпк тп зур хезмпт куя.

Яшьлпр белпн эшлппгп аеруча басым ясала. Бптендпнья татар яшьлпре форумы популярлашып килп. плеге юнплешне килпчпктп дп пстерп кирпк. ?зара бпйлпнешнеп япа тпрлпрен, беренче чиратта, ИТ-технологиялпрне, куллану мп?им. Татар социаль челтпрлпре кип тарала бара. Мпсплпн, Инстаграмдагы   социаль челтпр 130 меп, ВКонтакте - 430 меп кешене туплый.

Милли бпйрпмебез Сабантуйны популярлаштыру пчен зур кпч куела. Европа, Федераль ?пм Бптенроссия авыл Сабантуйларын уздыру матур гадпткп пйлпнде. Кпптпн тпгел бпйрпм пстерханда ?пм Пенза плкпсендп птте. Быел Сабантуй Россиянеп 59 тпбпгендп ?пм 32 чит илдп узды ?пм ватандашларыбыз тормышында кпркпм вакыйгага пйлпнде. Бу конгресснып зур эше, республика, Россия тпбпклпре ?пм чит ил хакимиятлпре  булышлыгы, кппсанлы энтузиастлар хезмпте нпти?псе.

Сабантуй ватандашларны ?пм чит илдп яшппче халыкларны татар мпдпнияте ?пм горефгадптлпре белпн таныштыра. Бпйрпм - милли-мпдпни байлыгыбыз. Аны ЮНЕСКО матди булмаган мпдпни мирасы исемлегенп кертп мпсьплпсен кптпрергп кирпк. Сез плеге башлангычны хупларсыз дип уйлыйм.

Ел саен птпче татар дин п?еллпре форумын да билгелпп птпсем килп. Ислам дине – миллптебезнеп   аерылмас плеше. Форум замана куркынычларына карамастан актуаль мпсьплплпр буенча фикер алышу, бердпм карар кабул итп мпйданчыгына пйлпнде.

Конгресснып ип зур казанышы – анып кешелпре. Хпрмптле съездта катнашучылар, сезнеп барыгызга да зур рпхмпт! Сез миллптебез килпчпге, телне, бай мпдпниятне, гореф-гадптлпрне саклау ?пм пстерп пчен янып яшисез.

Бптендпнья татар конгрессы Башкарма комитеты рпислпре Индус Ризак улы Та?иров ?пм Ринат Зиннур улы Закиров куйган олы хезмптне билгелпп птпсе килп. Шулай ук Казахстандагы Тппфикъ Кпримов, ?збпкстандагы Ришат Нпбиуллин, Австралиядпге Рпстпм Садри, Алманиядпге Бари Дианов ?пм Венера Вагизова, Кытайдагы Торсынтай Галеев ?пм Абдулла Аббас, Кыргызстандагы Гплсинп Ульмаскулова, Литвадагы Таирас Кузнецовас, Финляндиядпге Атик Али ?пм башкалар конгресс эшенп зур плеш кертплпр. Илебез тпбпклпрендп пнвпр Алмаев (пстерхан), Тамир Алимбаев (Омск), Вагиз Фпйзуллин (Красноярск), пмир Гпрпев (Новосибирск), Фприт Гибатдинов (Чувашия), Нурулла Саттаров (Тпмпн), Лена Колесникова (Чилпбе), Рпмис Сафин (Ульян), Бакир Акзегитов (Пенза), Камил Аблязов (Сарытау), Люция Вафина (Башкортостан), Марат Юнысов (Курган) ?пм башкалар аеруча актив эшлилпр.

Конгресс  татар милли-мпдпни федераль автономиясе белпн упышлы гына эш итп. Автономияне кпп еллар дпвамында Илдар Ирек улы Гыйльметдинов ?итпкли. Апа да бик зур рпхмпт!

Татарстаннан читтп яшппче ватандашларыбыз белпн элемтплпрне ныгыту впкалпте Республика   Конституциясендп беркетелгпн. Татарлар, кайда гына яшпмпсен, Татарстанны тарихи ватаны итеп саный. Шупа кпрп безнеп алда телне, мпдпниятне ?пм гореф-гадптлпрне саклау ?пм пстерп бурычы тора.

Без татарлар яшпгпн тпбпклпр ?пм иллпр белпн эшлппгп зур игътибар бирпбез, Бптендпнья татар конгрессы проектларына ярдпм итпргп тырышабыз. Мпдпният, мпгариф ?пм фпн министрлыклары линиясе буенча да булышлык кпрсптелп. «Без бергп» газетасы бастырыла, ТНВ-планета телевизион каналы эшли, балалар пчен канал булдырыла, «Татар-информ» агентствосынып татар редакциясенп пзгпреш кертелде. Нокта tatar доменында татар сайты эшли башлады, «Татар пдпбияты пзпге» интернет-порталы булдырылды. Анда бпген 1100дпн артык китап ?ыелган.

Поддержке татарского языка, культуры и традиций способствуют соглашения и протоколы на правительственном уровне. Сегодня Татарстан имеет 26 межправительственных соглашений с зарубежными странами и 74 - с российскими регионами. В их   рамках, в том числе,   осуществляется поддержка соотечественников.

В программе визитов руководства республики в регионы России и зарубежные страны всегда включаются встречи с татарской общественностью. Высокую оценку данной работе дал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. В свою очередь, необходимо выразить признательность Министерству за постоянную поддержку наших инициатив.

Татары кровно заинтересованы в сильной России, гарантирующей успешное развитие национальных языков, культур и традиций народов на всей территории страны.

Надежным гарантом в этих вопросах выступает наш национальный лидер - Президент страны Владимир Владимирович Путин. Его позиция последовательна и нацелена на поддержку этнокультурного развития народов, сохранение мира и согласия.

Результатом активной работы республики и широкой общественности стало признание Татарстана на международной арене. В Казани проходят крупнейшие всероссийские и международные форумы и состязания. Республика является инвестиционно привлекательным регионом, развивает партнерские отношения со 145 странами, по основным макроэкономическим показателям традиционно входит в число регионов-лидеров России.

Повышению узнаваемости Татарстана способствовала успешная реализация таких масштабных проектов, как 1000-летие Казани, Всемирная летняя Универсиада, Чемпионат мира по водным видам спорта, Кубок Конфедераций. В 2018 году столица республики примет игры группового турнира Чемпионата мира по футболу. В 2019 году у нас пройдет Мировое первенство по рабочим профессиям WorldSkills, а в 2022 году - Чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

Большое внимание в Татарстане уделяется сохранению историко-культурного наследия. В настоящее время в республике расположены 3 из 29-ти объектов ЮНЕСКО, имеющихся в России. Это - Историко-архитектурный комплекс «Казанский Кремль», Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск.

Успешное развитие республики, восстановление уникальных объектов повышают туристическую привлекательность. Татарстан – один из лидеров среди регионов Российской Федерации в сфере туризма. Объём туристского потока в республику по итогам прошлого года составил порядка 3 млн. человек.

Сложность сегодняшнего мира, множество негативных процессов отражаются на этнокультурном развитии народов. Крайне важно противостоять этим вызовам: поддерживать лучшие инициативы и проекты, способствующие сохранению и развитию языка, культуры, традиций татарского народа. К сожалению, не всегда есть понимание важности данной работы со стороны государственных и муниципальных органов власти. Мы рассчитываем, как на более активную и созидательную работу самих общественных организаций, так и на поддержку федерального центра. Было бы правильно, чтобы эти актуальные вопросы нашли отражение в новом законе о государственной национальной политики в Российской Федерации, работа над которым ведется в настоящее время.

Бпгенге шартларда туган телне саклау мпсьплпсе бик катлаулы. Тпрле спбпплпр аркасында телне белмпп татарларнып бердпмлегенп, пзебезне бердпм миллпт итеп тоюга киртп булмаска тиеш диеп уйлыйм.

Татарларны халкыбызнып нык рухы, милли хпзинпгп, мпдпни байлыкка, гореф-гадптлпргп  тугрылык берлпштерп. Миллпт буларак билгелппче бптен пйбер безне берлпштерергп тиеш.

Бпек мпдпнияткп ?пм милли рухка якын булу телне пйрпнпдп дп ярдпм итпр дип ышанам. Монда «Ана теле» ?пм   «Татар иле» кебек ресурсларнып роле зур.

Бпген татар иле дпньяда ?пм Россиядп кип танылган исемнпргп бай. Безне барыбызны да татар булуыбыз берлпштерп. Сезгп Тпркиядпн Надир Дпплпт, Финляндиядпн Окан Дахер, Кыргызстаннан Рпйсп ханым Атамбаева, АКШтан Идел и Юлай Шамильоглу, Алманиядпн Софья Гобпйдуллина ?пм Рпшид Сюняев ?пм башкалар яхшы таныш.

Без Россиянеп танылган татарлары Роальд ?пм Ренад Сагдеевлар, Мпхмпт Гпрпев, Альбина Ша?иморатова, Аида Гарифуллина, Роберт Нигмптуллин, Ренат ?пм Рпсим Акчуриннар, Шамиль Тарпищев белпн горурланабыз. Тарихта тирпн эз калдырган Гаяз Исхакый, Садри Максуди, Мирспет Солтангалиев, Хпспен Ямашев, башка мпдпният ?пм спнгать п?еллпрен ?пм галимнпрне дпньяда яхшы белплпр.

Уважаемые участники съезда!

Крайне важно, чтобы формы работы конгресса соответствовали существующим вызовам, учитывали многообразный опыт всех организаций, входящих в конгресс.

Высоко оценивая роль исполнительного комитета, следует больше внимания уделить формированию широкого представительного органа, который включал бы наиболее видных и авторитетных деятелей татарских организаций.

Необходимы изменения в Уставе организации. Целесообразным видится создание Совета под названием «Милли шура», избираемого съездом. Было бы правильно, чтобы его возглавил уважаемый лидер с широкими полномочиями. Важно, чтобы он имел нескольких заместителей, избрание которых можно провести на съезде сегодня.

Кроме того, с учетом широкой географии организаций, необходимо обеспечить возможность более предметного участия представителей из регионов России и зарубежья в принятии управленческих решений. При этом Исполком представлял бы из себя управленческий аппарат, руководитель которого сохранил бы статус заместителя председателя Милли шуры.

Кадерле дуслар!

Пленар утырыш программасы бик эчтплекле. Бпген миллпт килпчпге белпн бпйле кпп актуаль сораулар кптпрелпчпк. Аларга кызыклы ?пм продуктив ?аваплар табылыр дип уйлыйм.

Шулай ук сез республиканып инновацион потенциалы, кайбер   муниципаль районнар, безнеп казанышлар, кешелпребез тормышы белпн якыннан таныша алачаксыз. Очрашулар файдалы булыр дип ышанам.

Дпплпт Советы, республика хакимияте татар дпньясы пчен Татарстаннып нинди зур п?пмияткп ия булуын тирпнтен аплый. Без уртак эш нпти?пле булсын пчен бик тырышырбыз.

Татарлар язмышы - безнеп кулда. Телебезне, мпдпниятне ?пм гореф-гадптлпрне саклау ?пм пстерп, халкыбызнып   килпчпктпге урыны бары тик бездпн тора.

ппммпбезгп дп упышлы эш телим. Игътибарыгыз пчен рпхмпт!».


Пресс-служба Президента РТ, Булат Низамеев.


Рустам  Минниханов выступил на пленарном заседании VI съезда Всемирного конгресса татар - Полномочное представительство Республики Татарстан в РФСегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принимает участие в пленарном заседании VI съезда Всемирного конгресса татар.
03.08.2017 Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ
Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на пленарном заседании съезда всемирного конгресса татар (ВКТ) заявил, что необходимо создать национальный совет — Милли шура,
03.08.2017 Бизнес Online
Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принимает участие в пленарном заседании VI съезда Всемирного конгресса татар .
03.08.2017 Президент РТ
Президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании съезда Всемирного конгресса татар (ВКТ) предложил создать совет Милли шура, избираемый съездом.
03.08.2017 Коммерсантъ
Делегаты шестого Съезда Всемирного конгресса татар планируют обсудить новые направления консолидации татарского народа - Единая РоссияВ Государственном Совете прошло заключительное заседание Организационного комитета по подготовке и проведению VI Съезда Всемирного конгресса татар Сегодня были обсуждены и уточнены детали предстоящего мероприятия – ва
28.07.2017 Единая Россия
В Государственном Совете прошло заключительное заседание Организационного комитета по подготовке и проведению VI Съезда Всемирного конгресса татар.
28.07.2017 Государственный Совет РТ
Татарстан второй год подряд занимает третье место в рейтинге регионов России по уровню развития науки и новых технологий, уступив Москве и Санкт-Петербургу.
17.10.2017 Бизнес Online
  Апастовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 55-летнего депутата Каратунского сельского поселения Апастовского муниципального района Амира Гараева.
17.10.2017 Прокуратура РТ
И.Метшин: «Нам нужны активные жители, которые своевременно нас информировали бы» - Администрация г. КазаньМэр Казани Ильсур Метшин накануне встретился с жителями «Салават купере» и выслушал их пожелания, касающиеся развития и благоустройства нового района.
17.10.2017 Администрация г. Казань
Девятилетний казанский фигурист вышел в финал ТВ-шоу «Дети на льду. Звезды» (ВИДЕО) - TatPressa.RuАдель Набиуллин вышел на первую строчку рейтинга участников федерального ледового шоу «Дети на льду.
17.10.2017 TatPressa.Ru
В начале отопительного сезона от жильцов республики поступает много жалоб в адрес УК.
17.10.2017 ИА Татар-информ
Вечером 14 октября 2017 года на улице Лесная деревни Савочкино Лениногорского района было обнаружено тело 32-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.
16.10.2017 Следственный комитет
В Лениногорске сегодня расследуют причины жуткой семейной драмы. Там поход в гости к родителям закончился убийством.
17.10.2017 ГТРК Татарстан
Никиту Белых арестовали, когда он взял в кафе пакет с 400 тысячами евро. Была ли это взятка - решит суд. Фото: sledcom.ru - Комсомольская правда КазаньСпецкор «КП» Владимир Ворсобин отправился в Кировскую область, что бы лично выяснить — что довело экс-главу этого региона - романтика и демократа Никиту Белых до обвинения в коррупции.
17.10.2017 Комсомольская правда Казань
В Татарстане мужчина застрелил сына и ранил сноху
Вечером 14 октября на улице Лесная деревни Савочкино Лениногорского района было обнаружено тело 32-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.
Вечерние Челны
001 - Вечер Елабуги
В Татарстане мужчина застрелил сына, когда тот закрыл собой жену и маленького ребенка
Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство» на отца, который пристрелил пришедшего к нему сына.
Вечер Елабуги
Clipboard24 - Вечер Елабуги
СК проверит информацию об отказе в оперативной помощи актеру Марьянову
К проверке информации об отказе оказать оперативную медицинскую помощь актеру Дмитрию Марьянову подключился Следственный комитет России.
Вечер Елабуги
В Нижнекамске завершился зональный этап V Республиканского фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время-Безнен заман» - Министерство туризма и спорта13-14 октября 2017 года в Доме народного творчества прошел зональный этап V Республиканского фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время-Безнен заман».
16.10.2017 Министерство туризма и спорта
Идти напролом или проявить гибкость? - Казанские ведомостиВ Казани проходят съемки полнометражного художественного фильма «Кире» («Упертый»).
17.10.2017 Казанские ведомости
В автоград приедет творческий коллектив «Бабушки из Бураново». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила руководитель удмуртской общины Набережных Челнов Валентина Билык.
16.10.2017 Бизнес Online
«Милли премия» впервые в этом году будет вручаться аранжировщикам и авторам песен - Казанские ведомости
«Милли премия» впервые в этом году будет вручаться аранжировщикам и авторам песен
9 декабря в Казани состоится торжественная церемония вручения Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» - «Милли премия».
Казанские ведомости
В Казани стартовали съемки фильма «Кире» - Казанские ведомости
В Казани стартовали съемки фильма «Кире»
В татарстанском художественном фильме «Кире» снимается Камиль Ларин. Сегодня в Казани проходят съемки очередного эпизода полнометражного художественного фильма «Кире» («Упертый»).
Казанские ведомости
Признание заслуг
  Указом Президента РТ за значительный вклад в сохранение, возрождение и популяризацию историко-культурного и духовного наследия республики,
Республика Татарстан
ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев наездов на трех женщин - Администрация г. КазаньГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев наездов на трех женщин. Так, 13 октября в 15.30 водитель автомобиля ВАЗ-2114 во дворе дома №15 по ул.Сахарова совершил наезд на 64-летнюю пенсионерку и скрылся с места происшествия.
16.10.2017 Администрация г. Казань
hokkei - Республика Татарстан    Очередной тур регулярного чемпионата КХЛ свел в воскресенье в Санкт-Петербурге лидеров конференций.
16.10.2017 Республика Татарстан
Итоги отборочных соревнований по бадминтону Заволжской лиги в Буинске - Министерство туризма и спорта14 октября в Буинске в спортивном комплексе «Яшьлек» прошли соревнования по бадминтону Заволжской лиги.
17.10.2017 Министерство туризма и спорта
До этого соперники встречались на паркете уже 12 раз. Фото: Алина НИЗАМОВА - Комсомольская правда Казань
Казанский УНИКС разгромил эстонский «Калев»
Матч закончился со счетом 104:78 [фото, видео] Алина НИЗАМОВА Казанский УНИКС обыграл дома таллиннский «Калев» со счетом 104:78.
Комсомольская правда Казань
Сборная России по футболу бьет антирекорды один за другим - Казанские ведомости
Сборная России по футболу бьет антирекорды один за другим
Новый рейтинг FIFA для национальных команд увы, принес очередной позор для россиян.
Казанские ведомости
rubin-kazan - Республика Татарстан
Прервали серию
    В матче 13-го тура российской футбольной премьер-лиги «Рубину» выпало сыграть в гостях с «Ростовом».
Республика Татарстан
Татарстан второй год подряд занимает третье место в рейтинге регионов России по уровню развития науки и новых технологий, уступив Москве и Санкт-Петербургу.
17.10.2017 Бизнес Online
  Апастовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 55-летнего депутата Каратунского сельского поселения Апастовского муниципального района Амира Гараева.
17.10.2017 Прокуратура РТ
И.Метшин: «Нам нужны активные жители, которые своевременно нас информировали бы» - Администрация г. КазаньМэр Казани Ильсур Метшин накануне встретился с жителями «Салават купере» и выслушал их пожелания, касающиеся развития и благоустройства нового района.
17.10.2017 Администрация г. Казань
Девятилетний казанский фигурист вышел в финал ТВ-шоу «Дети на льду. Звезды» (ВИДЕО) - TatPressa.RuАдель Набиуллин вышел на первую строчку рейтинга участников федерального ледового шоу «Дети на льду.
17.10.2017 TatPressa.Ru
В начале отопительного сезона от жильцов республики поступает много жалоб в адрес УК.
17.10.2017 ИА Татар-информ