Новости города БезФормата.Ru
Казань
Главные новости
 
Задать вопрос?

Рустам  Минниханов выступил на пленарном заседании VI съезда Всемирного конгресса татар
Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принимает участие в пленарном заседании VI съезда Всемирного конгресса татар . Также на мероприятии присутствуют Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, председатель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ринат Закиров, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

После официального открытия заседания Рустам Минниханов обратился к участникам и гостям форума с приветственным словом.      

«Хперле кпн, хпрмптле делегатлар! Кадерле кунаклар! Сезне чын кппелдпн Казан шп?прендп спламлим.

Добрый день, уважаемые делегаты! Дорогие гости! Сердечно приветствую вас в столице Республики Татарстан!

Дпньянып тпрле почмакларында, Россия тпбпклпрендп ?пм Татарстанда яшппче татарлар пчен бпгенге кпн аеруча мп?им. Конгресснып ?пр съезды - кптеп алынган тарихи вакыйга. плеге съезд Бптендпнья татар конгрессынып 25-еллыгында птп символик мпгънпгп ия. Бу вакыт эчендп конгресс тормышчан булуын исбатлады, пзен телне, мпдпниятне ?пм татар халкынып гореф-гадптлпрен саклаучы институт итеп кпрсптте, халкыбызны берлпштерпче мп?им факторга пйлпнде. Конгресс миллптебез ?пм анып килпчпге пчен ?ан атучы барлык татарларны берлпштерде. ?ткпн чирек гасыр эчендп ул кпплпгпн упышлы проектларны кптпреп чыкты.

Ел саен республика ярдпме белпн тпрле зур чаралар уза. Алар арасында Бптенроссия татар авыллары эшмпкпрлпре ?ыены, Бптендпнья татар хатыннары форумы, «Татарстаннып эшлекле партнерлары» форумы, Бптенроссия туган якны пйрпнпче татарлар съезды. Шулай ук Татар галимнпре, укытучылары форумнары, «Идел йолдызлары», «Урал сандугачы», «Дуслык ?ыры», «Тап йолдызы», «Кпзге Иртыш мопнары» фестивальлпре, «Искер-?ыен» Себер татарларынып тарихи-мпдпни мирасы халыкара фестивале, «Татар кызы» халыкара конкурсы, журналистлар ?пм масса-кплпм матбугат чаралары арасында узучы «Татар рухы ?пм калпм» Бптенроссия  конкурсы кип танылды. 2014 нче елдан Бптендпнья татар конгрессынып «Дпнья» интернет-студиясе эшли. «Татарлар», «Халкым минем» телевизион тапшырулар, ай саен чыга торган «Халкым минем» гп?ите турында да пйтми мпмкин тпгел.

Чит илдпге ?пм башка тпбпклпрдпге оешмаларнып кызыклы башлангычларын билгелпп птпсе килп: Казахстан татарлары конгрессы, Ташкент шп?пренеп татар и?тимагый мпдпни-агарту пзпге, Кыргызстан халыклары ассамблеясынып «Туган тел» берлпшмпсе, Тпркия, Финляндия, Канада, Австралия ?пм Кытай татар и?тимагый берлпшмплпре зур эш алып бара. Ульян, Чилпбе, Оренбург, пстерхан, Курган плкплпре, Чуваш республикасы, Новосибирск, Сарытау ?пм Самара плкплпре ?пм   Башкортостан республикасы тпбпк оешмалары бигрпк тп зур хезмпт куя.

Яшьлпр белпн эшлппгп аеруча басым ясала. Бптендпнья татар яшьлпре форумы популярлашып килп. плеге юнплешне килпчпктп дп пстерп кирпк. ?зара бпйлпнешнеп япа тпрлпрен, беренче чиратта, ИТ-технологиялпрне, куллану мп?им. Татар социаль челтпрлпре кип тарала бара. Мпсплпн, Инстаграмдагы   социаль челтпр 130 меп, ВКонтакте - 430 меп кешене туплый.

Милли бпйрпмебез Сабантуйны популярлаштыру пчен зур кпч куела. Европа, Федераль ?пм Бптенроссия авыл Сабантуйларын уздыру матур гадпткп пйлпнде. Кпптпн тпгел бпйрпм пстерханда ?пм Пенза плкпсендп птте. Быел Сабантуй Россиянеп 59 тпбпгендп ?пм 32 чит илдп узды ?пм ватандашларыбыз тормышында кпркпм вакыйгага пйлпнде. Бу конгресснып зур эше, республика, Россия тпбпклпре ?пм чит ил хакимиятлпре  булышлыгы, кппсанлы энтузиастлар хезмпте нпти?псе.

Сабантуй ватандашларны ?пм чит илдп яшппче халыкларны татар мпдпнияте ?пм горефгадптлпре белпн таныштыра. Бпйрпм - милли-мпдпни байлыгыбыз. Аны ЮНЕСКО матди булмаган мпдпни мирасы исемлегенп кертп мпсьплпсен кптпрергп кирпк. Сез плеге башлангычны хупларсыз дип уйлыйм.

Ел саен птпче татар дин п?еллпре форумын да билгелпп птпсем килп. Ислам дине – миллптебезнеп   аерылмас плеше. Форум замана куркынычларына карамастан актуаль мпсьплплпр буенча фикер алышу, бердпм карар кабул итп мпйданчыгына пйлпнде.

Конгресснып ип зур казанышы – анып кешелпре. Хпрмптле съездта катнашучылар, сезнеп барыгызга да зур рпхмпт! Сез миллптебез килпчпге, телне, бай мпдпниятне, гореф-гадптлпрне саклау ?пм пстерп пчен янып яшисез.

Бптендпнья татар конгрессы Башкарма комитеты рпислпре Индус Ризак улы Та?иров ?пм Ринат Зиннур улы Закиров куйган олы хезмптне билгелпп птпсе килп. Шулай ук Казахстандагы Тппфикъ Кпримов, ?збпкстандагы Ришат Нпбиуллин, Австралиядпге Рпстпм Садри, Алманиядпге Бари Дианов ?пм Венера Вагизова, Кытайдагы Торсынтай Галеев ?пм Абдулла Аббас, Кыргызстандагы Гплсинп Ульмаскулова, Литвадагы Таирас Кузнецовас, Финляндиядпге Атик Али ?пм башкалар конгресс эшенп зур плеш кертплпр. Илебез тпбпклпрендп пнвпр Алмаев (пстерхан), Тамир Алимбаев (Омск), Вагиз Фпйзуллин (Красноярск), пмир Гпрпев (Новосибирск), Фприт Гибатдинов (Чувашия), Нурулла Саттаров (Тпмпн), Лена Колесникова (Чилпбе), Рпмис Сафин (Ульян), Бакир Акзегитов (Пенза), Камил Аблязов (Сарытау), Люция Вафина (Башкортостан), Марат Юнысов (Курган) ?пм башкалар аеруча актив эшлилпр.

Конгресс  татар милли-мпдпни федераль автономиясе белпн упышлы гына эш итп. Автономияне кпп еллар дпвамында Илдар Ирек улы Гыйльметдинов ?итпкли. Апа да бик зур рпхмпт!

Татарстаннан читтп яшппче ватандашларыбыз белпн элемтплпрне ныгыту впкалпте Республика   Конституциясендп беркетелгпн. Татарлар, кайда гына яшпмпсен, Татарстанны тарихи ватаны итеп саный. Шупа кпрп безнеп алда телне, мпдпниятне ?пм гореф-гадптлпрне саклау ?пм пстерп бурычы тора.

Без татарлар яшпгпн тпбпклпр ?пм иллпр белпн эшлппгп зур игътибар бирпбез, Бптендпнья татар конгрессы проектларына ярдпм итпргп тырышабыз. Мпдпният, мпгариф ?пм фпн министрлыклары линиясе буенча да булышлык кпрсптелп. «Без бергп» газетасы бастырыла, ТНВ-планета телевизион каналы эшли, балалар пчен канал булдырыла, «Татар-информ» агентствосынып татар редакциясенп пзгпреш кертелде. Нокта tatar доменында татар сайты эшли башлады, «Татар пдпбияты пзпге» интернет-порталы булдырылды. Анда бпген 1100дпн артык китап ?ыелган.

Поддержке татарского языка, культуры и традиций способствуют соглашения и протоколы на правительственном уровне. Сегодня Татарстан имеет 26 межправительственных соглашений с зарубежными странами и 74 - с российскими регионами. В их   рамках, в том числе,   осуществляется поддержка соотечественников.

В программе визитов руководства республики в регионы России и зарубежные страны всегда включаются встречи с татарской общественностью. Высокую оценку данной работе дал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. В свою очередь, необходимо выразить признательность Министерству за постоянную поддержку наших инициатив.

Татары кровно заинтересованы в сильной России, гарантирующей успешное развитие национальных языков, культур и традиций народов на всей территории страны.

Надежным гарантом в этих вопросах выступает наш национальный лидер - Президент страны Владимир Владимирович Путин. Его позиция последовательна и нацелена на поддержку этнокультурного развития народов, сохранение мира и согласия.

Результатом активной работы республики и широкой общественности стало признание Татарстана на международной арене. В Казани проходят крупнейшие всероссийские и международные форумы и состязания. Республика является инвестиционно привлекательным регионом, развивает партнерские отношения со 145 странами, по основным макроэкономическим показателям традиционно входит в число регионов-лидеров России.

Повышению узнаваемости Татарстана способствовала успешная реализация таких масштабных проектов, как 1000-летие Казани, Всемирная летняя Универсиада, Чемпионат мира по водным видам спорта, Кубок Конфедераций. В 2018 году столица республики примет игры группового турнира Чемпионата мира по футболу. В 2019 году у нас пройдет Мировое первенство по рабочим профессиям WorldSkills, а в 2022 году - Чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

Большое внимание в Татарстане уделяется сохранению историко-культурного наследия. В настоящее время в республике расположены 3 из 29-ти объектов ЮНЕСКО, имеющихся в России. Это - Историко-архитектурный комплекс «Казанский Кремль», Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск.

Успешное развитие республики, восстановление уникальных объектов повышают туристическую привлекательность. Татарстан – один из лидеров среди регионов Российской Федерации в сфере туризма. Объём туристского потока в республику по итогам прошлого года составил порядка 3 млн. человек.

Сложность сегодняшнего мира, множество негативных процессов отражаются на этнокультурном развитии народов. Крайне важно противостоять этим вызовам: поддерживать лучшие инициативы и проекты, способствующие сохранению и развитию языка, культуры, традиций татарского народа. К сожалению, не всегда есть понимание важности данной работы со стороны государственных и муниципальных органов власти. Мы рассчитываем, как на более активную и созидательную работу самих общественных организаций, так и на поддержку федерального центра. Было бы правильно, чтобы эти актуальные вопросы нашли отражение в новом законе о государственной национальной политики в Российской Федерации, работа над которым ведется в настоящее время.

Бпгенге шартларда туган телне саклау мпсьплпсе бик катлаулы. Тпрле спбпплпр аркасында телне белмпп татарларнып бердпмлегенп, пзебезне бердпм миллпт итеп тоюга киртп булмаска тиеш диеп уйлыйм.

Татарларны халкыбызнып нык рухы, милли хпзинпгп, мпдпни байлыкка, гореф-гадптлпргп  тугрылык берлпштерп. Миллпт буларак билгелппче бптен пйбер безне берлпштерергп тиеш.

Бпек мпдпнияткп ?пм милли рухка якын булу телне пйрпнпдп дп ярдпм итпр дип ышанам. Монда «Ана теле» ?пм   «Татар иле» кебек ресурсларнып роле зур.

Бпген татар иле дпньяда ?пм Россиядп кип танылган исемнпргп бай. Безне барыбызны да татар булуыбыз берлпштерп. Сезгп Тпркиядпн Надир Дпплпт, Финляндиядпн Окан Дахер, Кыргызстаннан Рпйсп ханым Атамбаева, АКШтан Идел и Юлай Шамильоглу, Алманиядпн Софья Гобпйдуллина ?пм Рпшид Сюняев ?пм башкалар яхшы таныш.

Без Россиянеп танылган татарлары Роальд ?пм Ренад Сагдеевлар, Мпхмпт Гпрпев, Альбина Ша?иморатова, Аида Гарифуллина, Роберт Нигмптуллин, Ренат ?пм Рпсим Акчуриннар, Шамиль Тарпищев белпн горурланабыз. Тарихта тирпн эз калдырган Гаяз Исхакый, Садри Максуди, Мирспет Солтангалиев, Хпспен Ямашев, башка мпдпният ?пм спнгать п?еллпрен ?пм галимнпрне дпньяда яхшы белплпр.

Уважаемые участники съезда!

Крайне важно, чтобы формы работы конгресса соответствовали существующим вызовам, учитывали многообразный опыт всех организаций, входящих в конгресс.

Высоко оценивая роль исполнительного комитета, следует больше внимания уделить формированию широкого представительного органа, который включал бы наиболее видных и авторитетных деятелей татарских организаций.

Необходимы изменения в Уставе организации. Целесообразным видится создание Совета под названием «Милли шура», избираемого съездом. Было бы правильно, чтобы его возглавил уважаемый лидер с широкими полномочиями. Важно, чтобы он имел нескольких заместителей, избрание которых можно провести на съезде сегодня.

Кроме того, с учетом широкой географии организаций, необходимо обеспечить возможность более предметного участия представителей из регионов России и зарубежья в принятии управленческих решений. При этом Исполком представлял бы из себя управленческий аппарат, руководитель которого сохранил бы статус заместителя председателя Милли шуры.

Кадерле дуслар!

Пленар утырыш программасы бик эчтплекле. Бпген миллпт килпчпге белпн бпйле кпп актуаль сораулар кптпрелпчпк. Аларга кызыклы ?пм продуктив ?аваплар табылыр дип уйлыйм.

Шулай ук сез республиканып инновацион потенциалы, кайбер   муниципаль районнар, безнеп казанышлар, кешелпребез тормышы белпн якыннан таныша алачаксыз. Очрашулар файдалы булыр дип ышанам.

Дпплпт Советы, республика хакимияте татар дпньясы пчен Татарстаннып нинди зур п?пмияткп ия булуын тирпнтен аплый. Без уртак эш нпти?пле булсын пчен бик тырышырбыз.

Татарлар язмышы - безнеп кулда. Телебезне, мпдпниятне ?пм гореф-гадптлпрне саклау ?пм пстерп, халкыбызнып   килпчпктпге урыны бары тик бездпн тора.

ппммпбезгп дп упышлы эш телим. Игътибарыгыз пчен рпхмпт!».


Пресс-служба Президента РТ, Булат Низамеев.


Рустам  Минниханов выступил на пленарном заседании VI съезда Всемирного конгресса татар - Полномочное представительство Республики Татарстан в РФСегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принимает участие в пленарном заседании VI съезда Всемирного конгресса татар.
03.08.2017 Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ
Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на пленарном заседании съезда всемирного конгресса татар (ВКТ) заявил, что необходимо создать национальный совет — Милли шура,
03.08.2017 Бизнес Online
Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принимает участие в пленарном заседании VI съезда Всемирного конгресса татар .
03.08.2017 Президент РТ
Президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании съезда Всемирного конгресса татар (ВКТ) предложил создать совет Милли шура, избираемый съездом.
03.08.2017 Коммерсантъ
Делегаты шестого Съезда Всемирного конгресса татар планируют обсудить новые направления консолидации татарского народа - Единая РоссияВ Государственном Совете прошло заключительное заседание Организационного комитета по подготовке и проведению VI Съезда Всемирного конгресса татар Сегодня были обсуждены и уточнены детали предстоящего мероприятия – ва
28.07.2017 Единая Россия
В Государственном Совете прошло заключительное заседание Организационного комитета по подготовке и проведению VI Съезда Всемирного конгресса татар.
28.07.2017 Государственный Совет РТ
... - Бизнес OnlineА у России «золото», ради которого КХЛ лишили интриги Сегодня сборная России обыграла Германию (4:3 ОТ) и завоевала золотые медали олимпийского турнира.
25.02.2018 Бизнес Online
Они уже осмотрели площадку под будущий объект. Итальянские инвесторы посетили площадку, на которой планируют построить животноводческий комплекс, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.
25.02.2018 Казанские ведомости
В селе Татарские Саралы Лаишевского района Татарстана курица снесла яйцо с надписью «Аллах» на арабском языке.
25.02.2018 Бизнес Online
I+%286%29 - Inkazan.RuВ Набережных Челнах на пожаре в слесарной мастерской погиб 68-летний рабочий.
25.02.2018 Inkazan.Ru
Андрей Ларьков вслед за «серебром» в эстафете завоевал «бронзу» в марафоне - Бизнес OnlineАндрей Ларьков после «серебра» в эстафете завоевал «бронзу» в марафоне, оказавшись на пьедестале с героем Пхенчхана Александром Большуновым «Татарстанцы очень рады, что один из героев эстафеты – наш земляк Андрей Ларьков.
24.02.2018 Бизнес Online
I+%286%29 - Inkazan.RuВ Набережных Челнах на пожаре в слесарной мастерской погиб 68-летний рабочий.
25.02.2018 Inkazan.Ru
Здания интерната добротное, стоит среди леса. Фото: Андрей АБРАМОВ - Комсомольская правда КазаньКорреспондент «Комсомолки» в поисках правды отправился в школу для трудных детей, где якобы педофил насиловал подростков Андрей АБРАМОВ andreichotkiy От Челябинска 30 км по трассе и вот он поселок, где стоит «дом ужасов»,
24.02.2018 Комсомольская правда Казань
Фото: в Татарстане на пожаре в слесарной мастерской погиб рабочий - Альметьевск РТВВ Набережных Челнах на пожаре в слесарной мастерской погиб рабочий, сообщил замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Набережным Челнам Ринат Галиуллин.
25.02.2018 Альметьевск РТВ
Четыре челнинца получили ножевые ранения от своих жен на 23 февраля
Двое мужчин попали в реанимацию, один – в хирургию. В Набережных Челнах горожане бурно отпраздновали День защитника Отечества, пишут «Челнинские известия» .
Казанские ведомости
Филипов до последней пули отбивался от окруживших его террористов Фото: скриншот видео - Комсомольская правда Казань
Путин вручил Звезду Героя России родственникам летчика Романа Филипова
Пилот Су-25 погиб в неравном бою с боевиками в Сирии, после того как его самолет был подбит Екатерина БЕЛОКОНОВА Президент РФ Владимир Путин лично вручил Звезду Героя России жене и родителям погибшего в Сирии летчика
Комсомольская правда Казань
Это уже не первый случай, задержания предполагаемого террориста в городе на Неве. Фото: Олег ЗОЛОТО - Комсомольская правда Казань
ФСБ предотвратила массовый теракт в Петербурге
Мигрант готовил взрывы в общественном транспорте Ирина ЛИСОВА В Северной столице задержали выходца их Центрально-Азиатского региона по подозрению в подготовке теракта.
Комсомольская правда Казань
«По моему мнению, пусть лучше его прах останется в Турции» - Бизнес Online140 лет Гаязу Исхаки: музей в родном селе Яуширма того, кого Габдулла Тукай называл предводителем татар, посещает лишь 1 тыс.
25.02.2018 Бизнес Online
"Остров собак" Фото: кадр из фильма - Комсомольская правда КазаньА фильм Тимура Бекмамбетова выиграл приз публики Стас ТЫРКИН Конкурсная программа не отличалась особым художественным качеством, хотя о нем, конечно, у всех свои представления.
24.02.2018 Комсомольская правда Казань
«Казан егетлэре» зажгут в Лениногорском районе за два дня до премьеры программы в Казани - ИА Татар-информВ состав группы входят Айдар Аглямов, Фаниль Файзуллин, Ильнат Фархуллин и Айнур Латыйпов.
25.02.2018 ИА Татар-информ
23 февраля
День защитника Отечества 1675 — в подмосковном селе Преображенском, в «комедийной хоромине» царя Алексея Михайловича показан первый в России хореографический спектакль – «Балет об Орфее».
Республика Татарстан
svuaizsk - Республика Татарстан
«Свияжская» выставка в Лаврушинском переулке
  С культурным наследием Свияжска теперь могут ознакомиться москвичи и гости столицы.
Республика Татарстан
Тюмень и Казань обменялись выставками - Казанские ведомости
Тюмень и Казань обменялись выставками
В Тюмени, в Музейном комплексе им. Ивана Словцова, открылась выставка работ современных художников Татарстана.
Казанские ведомости
. - Бизнес OnlineДля экипировки юного хоккеиста или теннисиста нужно порядка $10 тысяч. В бадминтоне — 1–2 тыс.
25.02.2018 Бизнес Online
... - Бизнес OnlineА у России «золото», ради которого КХЛ лишили интриги Сегодня сборная России обыграла Германию (4:3 ОТ) и завоевала золотые медали олимпийского турнира.
25.02.2018 Бизнес Online
Волейболисты казанского «Зенита» одержали победу над «Динамо» из Ленобласти - ИА Татар-информ«Зенит» выиграл у «Динамо» в домашнем матче, несмотря на отчаянное сопротивление гостей.
24.02.2018 ИА Татар-информ
Худшая Олимпиада для нас закончилась. Под хриплые голоса хоккеистов, ревущих "Славься, Отечество" - Комсомольская правда Казань
Худшая Олимпиада для нас закончилась. Под хриплые голоса хоккеистов, ревущих "Славься, Отечество"
Наш колумнист Павел Садков о том, как Кирилл Капризов и Никита Гусев сделали игры чуть справедливее Павел САДКОВ Заместитель главного редактора "Комсомольской Правды" На фоне героических,
Комсомольская правда Казань
detail_bf2a0e292a55b90cd2101fa18ba11dff - Вечер Елабуги
Ледяное сердце. Что не так с Олимпиадой и почему российские победы настолько драматичны
Ровно две недели понадобилось россиянам, чтобы завоевать первое золото Олимпийских игр 2018 года.
Вечер Елабуги
Переломный момент игры - Никита Гусев делает счет равным 3:3. Фото: REUTERS - Комсомольская правда Казань
Хоккейное золото - наше! "Красная машина" победила Германию в финале Олимпиады
Решающая шайба влетела в ворота немцев в овертайме Евгений НЕСЫН @evgeniy_nesin Это случилось!
Комсомольская правда Казань
... - Бизнес OnlineА у России «золото», ради которого КХЛ лишили интриги Сегодня сборная России обыграла Германию (4:3 ОТ) и завоевала золотые медали олимпийского турнира.
25.02.2018 Бизнес Online
Они уже осмотрели площадку под будущий объект. Итальянские инвесторы посетили площадку, на которой планируют построить животноводческий комплекс, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.
25.02.2018 Казанские ведомости
В селе Татарские Саралы Лаишевского района Татарстана курица снесла яйцо с надписью «Аллах» на арабском языке.
25.02.2018 Бизнес Online
I+%286%29 - Inkazan.RuВ Набережных Челнах на пожаре в слесарной мастерской погиб 68-летний рабочий.
25.02.2018 Inkazan.Ru
Андрей Ларьков вслед за «серебром» в эстафете завоевал «бронзу» в марафоне - Бизнес OnlineАндрей Ларьков после «серебра» в эстафете завоевал «бронзу» в марафоне, оказавшись на пьедестале с героем Пхенчхана Александром Большуновым «Татарстанцы очень рады, что один из героев эстафеты – наш земляк Андрей Ларьков.
24.02.2018 Бизнес Online